Headlines

HARI ZAKAT NASIONAL 2017 Tuesday, 20 June 2017

*Fozwil Jabar Kampanyekan #SayaMuslimSayaBayarZakat*  *Opini positif yang digaungkan ke tengah masyarakat untuk berzakat melalui lembaga, belum berbanding lurus dengan perubahan perilaku muzakki untuk menunaikan zakatnya ke lembaga* Gaung Zakat kian membumi di tanah air, terlebih di bula

Twitter