www.pzu.or.id. Bandung. Ahad (02 Januari 2022) PZU KLP Bandung Kulon telah melaksanakan program Umat Pintar “Ar – Ruhama”. Program ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dalam setahun, dalam bentuk bantuan uang saku pendidikan. Sebelum melakukan pendistribusian, anak – anak yang menerima bantuan tersebut dibiasakan menyetorkan hafalan al-Quran setiap pertemuan sesuai dengan kemampuannya. Untuk jenjang SD/MI, hafalan Qur’annya Juz 30, sedangkan untuk SMP/Mts sampai dengan SMA/MA QS. Al Baqarah setiap pertemuan 5-10 ayat bulan depannya seperti itu pula.

Jumlah penerima manfaat program tersebut sebanyak 26 santri Ar-Ruhama (Ada sebagian besar santri tidak hadir dikarenakan izin dan ada yg sakit).

Kami ucapkan Jazakumullohu khairan katsiraa kepada para donatur yang telah menitipkan kepada kami, bantuan yang anda titipkan sangat banyak sekali sehingga tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda sekalian.

#zakat #infaq #shodaqoh #gerakanzakat