www.pzu.or.id, Shalat adalah tiang agama dan menjadi kewajiban bagi umat Islam, dan meninggalkannya merupakan dosa besar.

Sebaik-baiknya melaksanakan shalat adalah di awal waktu, atau ketika mendengar kumandang adzan, lalu  bergegas mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan shalat.

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa: 103)

Sebab ada banyak keutamaan bagi seorang Muslim yang bisa melaksanakan shalat di awal waktu.

Sebagaimana dinukilkan dari kitab at-Targhib wat at-Tarhib karya Al-Mundziri, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ad-Daruquthni sebagai berikut. Rasulullah saw. bersabda:

“(Shalat) awal waktu itu diridhoi Allah, dan (shalat) tengah-tengah waktu itu dirahmati Allah Swt., dan (shalat) di akhir waktu itu diampuni Allah Swt.”

Dalam redaksi hadits lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dijelaskan sebagai berikut:

Rasulullah ﷺ bersabda, “Seutama-utamanya amal adalah shalat pada waktunya, dan berbakti pada orang tua, dan juga berjihad.”

Utsman bin ‘Affan r.a. berkata: “Barang siapa selalu mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan sembilan macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah,

  • Badannya selalu sehat.
  • Keberadaannya selalu dijaga malaikat.
  • Rumahnya diberkahi.
  • Wajahnya menampakkan jati diri orang shalih.
  • Hatinya dilunakkan oleh Allah.
  • Dipermudah saat akan menyeberang Shirath (jembatan di atas neraka) seperti kilat.
  • Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka.
  • Allah akan menempatkannya di surga, kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati.

Itulah keutamaan-keutamaan salat tepat waktu. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu menjalankan ibadah salat tepat waktu.