PROFIL

Pusat zakat Umat

Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat dalam Berzakat

Profile

Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam) adalah sebuah lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan juga ekonomi.

Pusat Zakat Umat didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI no. 552 Tahun 2001, SK Kemeterian Agama RI No. 865 Tahun 2016 dan SK Kemeterian Agama RI No. 425 Tahun 2022  serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional. Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara amanah, profesional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di berbagai wilayah Indonesia.

Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, dan Kantor Layanan Pembantu di berbagai daerah di Indonesia. Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, dan Kantor Layanan Pembantu tersebut berfungsi untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Visi dan Misi

“Menjadi Lembaga yang Unggul dan Kompetitif dalam Pemberdayaan Umat”

Motto

“Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat dalam Berzakat”

Legal Formal

SK Menteri Agama RI no. 552 Tahun 2001 dan SK Kemeterian Agama RI No. 865 Tahun 2016

Kepengurusan

“Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat dalam Berzakat”