Isi Penuh ATM Akhirat kalian !!

Infaq, zakat, shadaqah banyak disebutkan dalam Al- Qur`an, mencapai ratusan ayat. Sebagaimana dicatat dalam Mu’jam Mufahrasy oleh M.F. Abdul Baqi, kata infaq ada sekitar 73 ayat, shadaqah 18 ayat, dan zakat 33 ayat. Islam adalah agama wahyu terakhir yang diajarkan...