AL-ITHRA PENYEBAB SYIRIK

Oleh: KH Rahmat Najieb Sebenarnya, praktek al-Ithra atau pengkultusan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh as. Orang-orang yang dikultuskan adalah orang-orang yang saleh. Mereka bernama Waad, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, dan Nasr. (QS Nuh [71] : 23) Pada mulanya, orang-orang yang...