Membangun Peradaban Zakat

Sejarah menunjukkan, kegemilangan peradaban Islam di dunia tidak terlepas dari peranan zakat. Secara kasat mata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuktikan, kemiskinan di negerinya yang pada awal pemerintahannya mencapai angka 63% dari jumlah penduduknya, dalam tiga...