MEMBERI ITU MEMBERSIHKAN

Oleh: Abu Faqih Aso al-Bakr “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (QS Al-Lail: 5–7)   Setiap harta yang kita peroleh...

MACAM-MACAM ZAKAT

Oleh: Pusat Zakat Umat   Secara global, zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta). ZAKAT FITRAH Zakat Fitrah/Zakat Badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban...