MACAM-MACAM ZAKAT

Oleh: Pusat Zakat Umat   Secara global, zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta). ZAKAT FITRAH Zakat Fitrah/Zakat Badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban...